DMM TV “Naokiman HORROR SHOW”

Episode1「視線」  Written and directed by Naoya Yamaguchi.

Cast:
Minori Hagiwara
Akira Onodera
Aya Shigematsu
Ayane Tomiya
Nari Saito
Hiroaki Morooka
Mizuki Maehara
Nuno Uraji
Rikarin
Yuka Sai
Ayana Hoshino
Yugo Mikawa
Mio Yuki

Director: Naoya Yamaguchi
Screenwriter: Morinobu ohta / Naoya Yamaguchi
Director of Photography: Koya Yokoyama
Lighting Director: James Thompson
Production Designer: Yoshie Yamashita
Editor: Kenichi Hirai
VFX: Masami Nikaido(TAIYO KIKAKU)
Assistant Director: Katsunari Aoki
Casting: Masashi Yamaguchi
Stylist: Tandai Kento
HairMake: Kumiko Sawada
Music: Hidekazu Sakamoto
MA Mixer: Ayami Fujiwara(TAIYO KIKAKU)
SFX: Yoshiyuki Konishi / Hiromi Iijima(Miracle Spark)
Colorist: Takahito Kurobe(McRAY)

Producer: Eriko Amari(TAIYO KIKAKU) / Shimon Takenaka(TAIYO KIKAKU) / Ryuichi Ushioda(TAIYO KIKAKU) / Jun Okabe(DMM TV)
Creative Supervisor: Takashige Ichise
Creative Producer: Naokiman
Executive Producer: Satoshi Kubota(DMM TV)
Production: DMM TV / TAIYO KIKAKU